Våtavskiljare till ledande 3D-printing företag

2017-12-21

Det är stort intresse för våtavskiljare från företag och tekniska universitet som är aktiva med 3D-printing / Additiv tillverkning. 

Under oktober, november och december har SAI mottagit ett flertal order på våtavskiljare NA7 och NA35 som tillverkas av det tyska företag RUWAC. 

NA7 komplett

NA7 är en liten, smidig och säker våtavskiljare / industriell dammsugare speciellt lämpad för den krävande och växande 3D-printing industrin i Sverige och Europa. 

NA35

NA35 2.2kW / 4.0kW med 35 eller 50 liters behållare för vatten är en lite kraftfullare och större våtavskiljare än NA7. 

NA7 och NA35 är unika våtavskiljare för metallpulver från t.ex. titan, magnesium, aluminium. I synnerhet damm/pulver med AI (titan) är extremt explosivt/självantändligt vilket är avgörande att ta hänsyn till. 

Våtavskiljare är extremt säkra ur arbetsmiljö- och processynpunkt där damm skall avlägsnas från en 3D-printer, vars utrymme kan innehålla rågaser, genom sin konstruktion där vätska skiljer av dammet som sjunker ner som sediment och därefter lätt kan avskiljas. 

ladda nedsandvik-pngHöganäs