Dammsugare - Explosionsklassade

RUWACs professionella industriella dammsugare, godkända för användning i miljöer där ATEX II EX zon 22 krävs. Ruwac tillverkar våtavskiljare lämpliga för 3D-printing och andra "torra" dammsugare lämpliga för asbest-, betong-, träspån-, mjöl-, kompositdamm mm samt kemikalier och skum.
RUWAC våtavskiljare för 3D-printing

RUWAC erbjuder ett flertal alternativa våtavskiljare för Additiv tillverkning / 3D-printing. 

Att minimera riskerna för okontrollerade explosioner i sin produktion är självklart. RUWAC levererar våtavskiljare som uppfyller ATEX II 3D EX-zon 22

Lämpliga för plast-, komposit- eller metallpulver med innehåll av titan

Använder ni titanbaserat pulver (AI) i er tillverkning bör ni använda en våtavskiljare. Flertalet oberoende test visar att just för titan, pga sin stora explosionsrisk under vissa förutsättningar, är säkrare än en torr-dammsugare. En våtavskiljare är en ingen helgardering för att undvika explosion, men är det närmsta man kommer så varför kompromissa?

Nedan - NA7 med 1.1 kW motor och 7 liters vätskevolym. NA7 finns nu med 2600 watt och 50% högre luftflöde. 

NA7 komplett

ladda ned

VIDEO - Våtseparator NA250

Nedan - NA35 med 2.2 kW eller 4.0 kW motor och 35 eller 50 liters vätskevolym. 

NA35

För era behov finns alltid en lösning. Med slangar anpassade för olika pulver, mängder av munstycken och anti-statiska borstar får ni alltid en optimal slutprodukt som möjliggör hög produktivitet med högsta säkerhet. 

Set of accessories

För applikationer med titanpulver finns speciella slangar och potentialutjämningskablage. 

Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan YouTube länk

ladda ned

RUWAC Introduction

ladda ned

sandvik-png

AMEXCI

Höganäs

digital_metal

Curt Nicoliln Gymnasiet

Acron

Ruwac - industri, bageri & läkemedel

RUWAC har ett komplett sortiment av industriella och hög-filtrerande och i förekommande fall explosionsklassade dammsugare enligt ATEX II 3D EX-zon 22

Lämpliga för applikationer inom: 

Mekanisk bearbetning: metall-, plast- och träindustri mm

DS 1 Plast

Spånsugar (SPS 35 och SPS 250) finns med både med inbyggd och separat föravskiljare. De kan separera vätskor och spån effektivt och miljövänligt. Finns för intermittent eller kontinuerlig drift och med olika dammklasser som L och M. Normalt inte explosionsklassade men det finns som tillval vid behov. Även andra dammsugare från RUWAC  kan vara lämpliga men beror på applikationen. 

En komplett dammsugare med tillbehör som på bilden nedan (WSZ 2220) kan hjälpa er till en bättre arbetsmiljö i ert bageri för ca 21795 kr (exkl.moms).  

Bageri liten

Bagerier - mjöldamm kan vara ett hälsoproblem och utgöra risk för explosion i samband med statisk elektricitet.  Mjöldammet är lättflyktigt, finns i rester på bänkar och golv vilket utför en ofta okänd risk för plötslig explosion i bagerier om oturen är framme. Men en explosionsklassad dammsugare med anti-statiska hjul och speciell slang samt anpassade munstycken förbättras arbetsmiljön samtidigt som säkerheten blir hög. 

Läkemedel

Livsmedel- och läkemedelsproduktion - krävande miljöer med höga krav på renhet. Inom dessa branscher kompromissas det inte och det gäller även dammsugare. Applikationerna är många och lösningarna ofta i hög grad kundanpassade till en specifik process eller integrerad i befintlig produktionsutrustning. 

Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan YouTube länk

ladda ned

RUWAC Introduction

 Printz Bageri

Unibak

Tools

Ruwac - hälsofarligt damm och brandfarliga kemikalier

RUWAC har lång erfarenhet av tillverka dammsugare anpassade för extremt krävande och hälsofarliga miljöer. Cancerframkallande och hälsofarligt damm från asbestsanering, kompositmaterial, vissa plaster och reparationer, sliparbeten och lackeringsarbeten med farliga material och/eller okänt innehåll är exempel på områden som kräver dammklass H. 

Dammklass H är lämpligt för asbest, arsenik, tjärhaltigt damm mm.

Avskiljningsgraden för dammklass H är 99,995%!

DS 2 Asbest

RUWACs dammsugare är ofta utrustade med separat behållare och skyddande påse/lock som appliceras utan att damm blir exponerat för brukaren. Möjliggör säker hantering och omhändertagande.  

DS 2 Sanering

För brandkår och andra involverade i sanering där farliga och explosiva kemikalier, skum och damm finns erbjuder RUWAC ett flertal beprövade lösningar. Explosionsklassade dammsugare med lämpliga slangar och behållare, i förekommande föravskiljare på t.ex 50, 100, 200 eller 500 liter, med eller utan cyklon. Ovan DS 1400 H

Allt designas för en säker arbetsmiljö och tryggt omhändertagande. 

Nedan - WSP 2000 som fungerar som både vattensugare och pump med upp till 16 kbm/timme. Perfekt för Räddningstjänsten vid översvämningar, sanering och städning. 

Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan YouTube länk

ladda ned

RUWAC Introduction