Dammsugare - Explosionsklassade

RUWACs professionella industriella dammsugare, godkända för användning i miljöer där ATEX II EX zon 22 krävs. Ruwac tillverkar våtavskiljare lämpliga för 3D-printing och andra "torra" dammsugare lämpliga för asbest-, betong-, träspån-, mjöl-, kompositdamm mm samt kemikalier och skum.
RUWAC professionella industridammsugare

Tyska RUWAC från Melle väster om Hannover, är en av världens främsta tillverkare av industridammsugare för professionellt bruk sedan 70-talet. Med över 50000 producerade enheter har Ruwac enorm erfarenhet. Det finns nog inget som en Ruwac inte har dammsugit upp med framgång. Allt från stora metallspån och grönsaker till mer komplicerade och explosiva pulver i sin minsta form som ibland dessutom kan vara båda hälsofarliga och cancerogena. Vid sin stora fabrik i Tyskland tillverkar Ruwac årligen ca 3500 dammsugare för kunder över hela världen men främst för Europa, utöver flera 1000 som produceras vid fabrikerna i USA och Thailand.    

En dammsugare från Ruwac är robust, effektiv, funktionell och extremt hållbar. Godkända för alla möjliga tuffa krav i krävande miljöer. Merparten av Ruwac:s dammsugare säljs som ATEX, zon 22 och EX godkända.


Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan länk

ladda ned

RUWAC Introduction

Ruwac - industri, bageri & läkemedel

RUWAC har ett komplett sortiment av industriella och hög-filtrerande och i förekommande fall explosionsklassade dammsugare enligt ATEX II 3D EX-zon 22

Lämpliga för applikationer inom: 

Mekanisk bearbetning: metall-, plast- och träindustri mm

DS 1 Plast

Spånsugar (SPS 35 och SPS 250) finns med både med inbyggd och separat föravskiljare. De kan separera vätskor och spån effektivt och miljövänligt. Finns för intermittent eller kontinuerlig drift och med olika dammfilterklasser som L, M och H. Kan fås i non-ATEX version eller i version med full zon 22 & ATEX kompabilitet där risker för explosion måste minimeras i arbetsmiljön. Även andra dammsugare från RUWAC kan vara lämpliga men beror på applikationen. 

Metall flisor avskiljs effektivt och samlas i behållaren.

En komplett "bageri"-dammsugare med tillbehör som på bilden nedan (WSZ 2220) kan hjälpa er till en bättre arbetsmiljö i ert bageri för ca 22795 kr (exkl.moms).  Den filtrerar bort minst 99,95% av partiklarna eller mer, beroende på om man väljer M eller H klassat filter. 

Bageri liten

Bagerier - mjöldamm kan vara ett hälsoproblem och utgöra risk för explosion i samband med statisk elektricitet.  Mjöldammet är lättflyktigt, finns i rester på bänkar och golv vilket utför en ofta okänd risk för plötslig explosion i bagerier om oturen är framme. 

Men en explosionsklassad dammsugare med anti-statiska hjul och speciell slang samt anpassade munstycken förbättras arbetsmiljön samtidigt som säkerheten blir hög.

Läkemedel

Livsmedel- och läkemedelsproduktion - krävande miljöer med höga krav på renhet. Inom dessa branscher kompromissas det inte och det gäller även dammsugare. Applikationerna är många och lösningarna ofta i hög grad kundanpassade till en specifik process eller integrerad i befintlig produktionsutrustning. 

Video - DS1 serie funktioner

Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan länk

ladda ned

RUWAC Introduction

 Printz Bageri

Unibak
Ruwac - hälsofarligt damm och brandfarliga kemikalier

RUWAC har lång erfarenhet av tillverka dammsugare anpassade för extremt krävande och hälsofarliga miljöer. Cancerframkallande och hälsofarligt damm från asbestsanering, kompositmaterial, vissa plaster och reparationer, sliparbeten och lackeringsarbeten med farliga material och/eller okänt innehåll är exempel på områden som kräver dammklass H. 

Dammklass H är lämpligt för asbest, arsenik, tjärhaltigt damm mm.

Avskiljningsgraden för dammklass H är 99,995%!

DS 2 Asbest

RUWACs dammsugare är ofta utrustade med separat behållare och skyddande påse/lock som appliceras utan att damm blir exponerat för brukaren. Möjliggör säker hantering och omhändertagande. 

 Slipdamm från aluminium, rostfritt stål mm sugs effektivt upp med speciell "gnist-fångare" dammsugare.

DS 2 Sanering

För brandkår och andra involverade i sanering och/eller hantering av material där farliga och explosiva kemikalier, skum och damm finns erbjuder RUWAC ett flertal beprövade lösningar. Explosionsklassade dammsugare med lämpliga slangar och behållare, i förekommande föravskiljare på t.ex 50, 100, 200 eller 500 liter, med eller utan cyklon. Ovan DS 1400 H

Video - Föravskiljare så fungerar det! 

Video - DS1 serie funktioner

Allt designas för en säker arbetsmiljö och tryggt omhändertagande. 

Nedan - WSP 2000 som fungerar som både vattensugare och pump med upp till 16 kbm/timme. Perfekt för Räddningstjänsten vid översvämningar, sanering och städning. 

Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan länk

ladda ned

RUWAC Introduction