ATEX dammsugare

RUWACs professionella industriella dammsugare, godkända för användning i miljöer där ATEX II EX zon 22 krävs. Ruwac tillverkar våtavskiljare lämpliga för 3D-printing och andra "torra" dammsugare lämpliga för asbest-, betong-, träspån-, mjöl-, kompositdamm mm samt kemikalier och skum.
RUWAC professionella industridammsugare

Tyska RUWAC från Melle väster om Hannover, är en av världens främsta tillverkare av industridammsugare för professionellt bruk sedan 1976. Grundat av Siegfried Wagner och Manfred Runge antogs passande nog namnet RU+WAC. Än idag är företaget familjeägt i nästa generation. Med en omsättning runt 50 MEUR och över 250 anställda är RUWAC en tillverkare att räkna med. Med över 50000 producerade enheter har RUWAC oöverträffad erfarenhet för i stort sett alla typer av dammsugsbehov.  

En större utbyggnad av tyska fabriken klar 2020.

Det finns nog inget som en Ruwac inte har dammsugit upp med framgång. Allt från stora metallspån, brandskum och grönsaker till mer komplicerade och explosiva pulver i sin minsta form som ibland dessutom kan vara båda hälsofarliga och cancerogena.


6 anledningar till att välja en professionell dammsugare från RUWAC:

  1. Tillverkade i Tyskland. Om det står Ruwac på utsidan är det Ruwac även på insidan. Varje ingående komponent är noggrant utvald för sin funktion och kvalitet. Alla delar genomgår en omfattande inspektion. 
  2. Individuell design. Självklart kan man köpa en dammsugare av Ruwac. Men inte innan vi vet exakt vad ni skall använda den till. Ruwac tillhandahåller lösningar på dammiga problem - inte bara dammsugare. 
  3. Toppkvalitet på råmaterial. Endast det bästa är gott nog. Redan på 80-talet satsade Ruwac på att tillverka sina dammsugare i glasfiberförstärkt plats (GRP). Det har visat sig extremt hållbart över tid, lätt och starkt. 
  4. Rätt filter. Ingen dammsugare är bättre än sitt filter. Samtliga filter är anpassade efter dammets beståndsdelar och dess hälsoeffekter. Ruwac arbetar endast med ledande tillverkare av filter. 
  5. Forskning och utveckling. Industrin gör framsteg hela tiden och Ruwac ser till att vara ledande i de förändringar och krav som sätts. Att offerera det bästa oavsett krav är viktigt. 
  6. Kvalitet. 1 plus 5 är 6: Ruwac's imponerande kvalitetsstandarder. Ruwac började för 40 år sedan bygga de bästa dammsugarna för industriellt bruk. Än idag är Ruwac ledande på professionella dammsugare för i krävande miljöer och för användning världen över. 

Vid sin stora fabrik i Tyskland tillverkar Ruwac årligen ca 3500 dammsugare för kunder över hela världen men främst för Europa, utöver flera 1000 som produceras vid fabrikerna i USA och Thailand.    


En dammsugare från Ruwac är robust, effektiv, funktionell och extremt hållbar. Godkända för alla möjliga tuffa krav i krävande miljöer. Merparten av Ruwac:s dammsugare säljs som ATEX, zon 22 och EX godkända.

Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan länk

ladda ned

RUWAC Introduction


Ruwac - industri, bageri & läkemedel

RUWAC har ett komplett sortiment av industriella och hög-filtrerande och i förekommande fall explosionsklassade dammsugare enligt ATEX II 3D EX-zon 22

Mekanisk bearbetning: metall-, plast- och träindustri mm

DS 1 Plast

Spånsugar (SPS 35 och SPS 250) finns med både med inbyggd och separat föravskiljare. De kan separera vätskor och spån effektivt och miljövänligt. En inbyggd pump gör att tömning av 150 litersbehållare (SPS 250) sker snabbt. Finns för intermittent eller kontinuerlig drift och med olika dammfilterklasser som L, M och H. Kan fås i non-ATEX version eller i version med full zon 22 & ATEX kompabilitet där risker för explosion måste minimeras i arbetsmiljön. För aluminium, magnesium och titanium krävs ATEX. Även andra dammsugare från RUWAC kan vara lämpliga men beror på applikationen. 

Metall flisor avskiljs effektivt och samlas i behållaren. 
SPS 250 DA 30 150 liter och 30 liter chipsbehållare (ner till 1.1 mm) - finns i ATEX och non-ATEX version

Bageri och livsmedelsindustri

Bagerier är ofta en riskmiljö för både mjöldammsexplosioner och för personalens långsiktiga hälsa.

En komplett "bageri"-dammsugare med tillbehör som på bilden nedan (WSZ 2220) kan hjälpa er till en bättre arbetsmiljö i ert bageri för ca 22795 kr (exkl.moms).  Den filtrerar bort minst 99,95% av partiklarna eller mer, beroende på om man väljer M eller H klassat filter. 

Bageri liten

Bagerier - mjöldamm kan vara ett hälsoproblem och utgöra risk för explosion i samband med statisk elektricitet.  Mjöldammet är lättflyktigt, finns i rester på bänkar och golv vilket utför en ofta okänd risk för plötslig explosion i bagerier om oturen är framme. 

Men en explosionsklassad dammsugare med anti-statiska hjul och speciell slang samt anpassade munstycken förbättras arbetsmiljön samtidigt som säkerheten blir hög.

Läkemedel

Livsmedel- och läkemedelsproduktion - krävande miljöer med höga krav på renhet. Inom dessa branscher kompromissas det inte och det gäller även dammsugare. Applikationerna är många och lösningarna ofta i hög grad kundanpassade till en specifik process eller integrerad i befintlig produktionsutrustning. 

Video - DS1 serie funktioner

Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan länk

ladda ned

RUWAC Introduction

 Printz Bageri

Unibak


Ruwac - hälsofarligt damm och brandfarliga kemikalier

RUWAC har lång erfarenhet av tillverka dammsugare anpassade för extremt krävande och hälsofarliga miljöer. 

Hälsofarligt damm

Cancerframkallande och hälsofarligt damm från asbestsanering, kompositmaterial, vissa plaster och reparationer, sliparbeten och lackeringsarbeten med farliga material och/eller okänt innehåll är exempel på områden som kräver dammklass H. 

Dammklass H är lämpligt för asbest, arsenik, tjärhaltigt damm mm.

Avskiljningsgraden för dammklass H är 99,995%!

DS 2 Asbest

RUWACs dammsugare är ofta utrustade med separat behållare och skyddande påse/lock som appliceras utan att damm blir exponerat för brukaren. Möjliggör säker hantering och omhändertagande. 

 Slipdamm från aluminium, rostfritt stål mm sugs effektivt upp med speciell "gnist-fångare" dammsugare.

Pulverlackering

Det finns många fördelar med att effektivt och snabbt kunna suga upp pulverdammet, från golv, boxar, filter och målade produkter. I vissa fall kan pulvret återvinnas eller så förbränns det men oavsett är det smidigt med stor behållare under en WSZ 2220 dammsugare. 35-30 liters kapacitet med insatstråg och lock eller helt slutet med polypåsar. Vid riktigt stora mängder kan en extern föravskiljare på 50-150 liter vara ett alternativ. 

Att suga upp pulverdamm är effektivt och vanligt.

Räddningstjänst

Det finns många applikationer för en professionell dammsugare inom räddningstjänst. Både för översvämningar av källare och trånga utrymmen till uppsugning och säker hantering av brandfarliga och giftiga kemikalier, skum och pulver. Bilden visar en DS 1400 H med extern föravskiljare. 

DS 2 Sanering

För brandkår och andra involverade i sanering och/eller hantering av material där farliga och explosiva kemikalier, skum och damm finns erbjuder RUWAC ett flertal beprövade lösningar. Explosionsklassade dammsugare med lämpliga slangar och behållare, i förekommande föravskiljare på t.ex 50, 100, 200 eller 500 liter, med eller utan cyklon. 

Video - Föravskiljare så fungerar det! 

Video - DS1 serie funktioner

Allt designas för en säker arbetsmiljö och tryggt omhändertagande. 

Nedan - WSP 2000 som fungerar som både vattensugare och pump med upp till 16 kbm/timme. Perfekt för Räddningstjänsten vid översvämningar, sanering och städning. 

Kontakta oss idag för en offert - industri@saiab.se

För mer information klicka på länk nedan

http://ruwac.se

För Video om RUWAC klicka nedan länk

ladda ned

RUWAC Introduction