Chalmers & Volvo köper Ruwac (ATEX)

2020-09-04

Chalmers Tekniska Högskola har nyligen börjat använda sin våtavskiljare NA7-26 från Ruwac i sin testverksamhet för Additiv Tillverkning. ATEX godkänd och med potentialutjämningskablage som extra säkerhet (tillval).  


Volvo Cars köper ytterligare Ruwac DS 1200 till sin produktion av motordetaljer.


Flera andra stora ledande tillverkare är intresserad av dammsugare från Ruwac. Världsledande tillverkare av sågar samt framtida stor tillverkare av batterier till bilar i Sverige är två exempel på det ökade intresset nu när konjunkturen vänder sakta uppåt igen.