Dammsugare för Räddningstjänsten

2019-11-06

RUWAC har ett flertal dammsugare som är lämpliga för den miljö som Räddningstjänsten verkar i och den variation av uppdrag man har frekvent i sin verksamhet. Allt från dammsugare som på ett säkert som suger upp giftiga, brandfarliga och explosiva pulver, damm och vätskor eller en blandning av allt till vattensugare med pump för översvämning eller sanering. 

DS 1400 vid saneringsarbete med giftiga kemikalier. Finns i ATEX, zon 22 och EX version. 

WSP 2000 med kraftig sugförmåga samt inbyggd pump med kapacitet på upp till 16 kbm/timme. 

För mer information hör av till oss eller besök Ruwac.se

Email: industri@saiab.se

Telefon: 08-930810 (9-16)