Flera RUWAC till 3D printing

2021-06-15

Flera order på våtavskiljaren NA7-26 och den lilla "torra" dammsugaren WS 200 H har mottagits på sistone. 

Skall användas till 3D-printing, uppsugning av spilldamm och vid rengöring av maskiner och golv. 

Trevligt i sammanhanget är att dammsugarna köps på rekommendation från andra brukare eller då man redan har en eller flera RUWAC av liknande modell och är nöjd med dess funktion, säkerhet och tillförlitlighet.