Ny beställning på dammsugare

2020-03-04

Svenska företag fortsätter visa intresse för RUWACs storsäljare våtavskiljaren NA7. Även om det nu är betydligt kärvare tider med Corona så vill kunder, om behov finns nu eller på sikt, ändå inte ge avkall på säkerhet och funktion i arbetsmiljöer med potentiellt explosivt damm. 

NA7-26 är troligen en av världens bästa och säkraste mobila dammsugare som finns på marknaden. 

ATEX II 3D - zon 22 - EX - dammklass H

Den senaste modellen med 50% förbättrat luftflöde och ytterligare säkerhetsfunktioner är optimal för företag verksamma med 3D-printning (additiv tillverkning). I synnerhet är en våtavskiljare perfekt då man hanterar damm från metaller som titan, magnesium och aluminium. Över 1580 tillverkade enheter talar sitt tydliga språk.

Senaste kund är Alfa Laval i Eskilstuna. 


Video - Våtavskiljare NA7-26