Försvarssystem

SAI represents international companies with outstanding products and systems for all kinds of demanding operations for Air, Land and Sea. SAI is working with companies from England and Europe.
RUAG Defence AG - Group

INNOVATIVA FÖRSVARSSYSTEM AV HÖG KLASS 

RUAG Defence AG från Schweiz har utsett SAI till exklusiv representant för Sverige. 

RUAG och SAI ser möjligheter att tillsammans marknadsföra specifika system till Försvarsmakten. 

Detta inkluderar bland annat: 

 • Nya vapensystem för fordon
 • Målsystem för militära skjutbanor/SIB
 • Simulering och träning för eldgivning, fordons- och soldatträning
 • Fordonssystem och uppgraderingar inkl. bepansring
 • Mobila skydd 

RUAG med en koncernomsättning på ca 2 miljarder Euro och 9000 anställda är erkända för hög kvalitet, brett systemkunnande och innovativa system för försvarsrelaterade applikationer som även kan vissa civila ändamål. 

RUAG Defence AG är fokuserat på 5 affärsområden: 

 • Integrerade Lösningar & Service
 • Fordon & Fordonssystem
 • C4ISTAR & Homeland ICT (kommunikation, kommendering och kontroll)
 • Simulering & Träning
 • Cybersäkerhet

RUAG Tank

RUAG är välkända i Sverige och har sedan länge annan verksamhet i Sverige i form av bl.a. RUAG SPACE. 

Dessutom har RUAG även vid ett flertal tillfällen etablerat specifika samarbete med t.ex. SAAB om olika produkter och system. 

Cobra 120mm

RUAG Cobra 120 mm 


SMAG Mobile Antenna Masts

MOBILA ANTENNMASTER FÖR KOMMUNIKATION

SMAG har utsett SAI till exklusiv partner för Skandinavien.

SAI kommer att marknadsföra SMAGs olika former av mobila kommunikationsmaster. Från 24 meter till 40 meter.  

SMAGs 34 meters master finns redan på ett flertal MAN fordon i Sverige sedan 1999. 

SwAF Fth 34 5 MAN

Det unika med SMAGs mobila master är: 

 • Höjder från 24 till 40 meter
 • Inga förankringsvajers krävs
 • Enkel och snabb montering för två personer
 • Robust konstruktion medger flera 100 kilos last upp till stormstyrka
 • Många olika plattformar från släpvagnar till terränggående fordon med 4-axlar. 

SMAG är en av endast två tillverkare i världen som möter de tuffaste kraven. 

SMAG Range

Metravib

AKUSTISK SKOTT-DETEKTERING 

SAI och Metravib etablerar samarbetsavtal för Sverige. 

Metravib är den ledande tillverkaren i världen av akustiska skott-detektering och inmätningssystem för fordon, baser och vapen, system som samtidigt ger möjlighet att snabbt sätta soldater, polis eller allmänhet i säkerhet. 

Fördelar med Metravibs system: 

 • OTROLIGT SNABBT OCH MYCKET EFFEKTIVT
 • HÖG NOGGRANNHET MED GPS
 • ANGER RIKTNING, AVSTÅND OCH KALIBER INOM 1-3 SEKUNDER
 • SKYDD AV MÄNNISKOR, VIP, FORDON OCH BASER

Blixtsnabbt kan ett system från Metravib meddela varifrån ett fientligt skott kommer genom att ange elevation/azimuth och avstånd samt även vilken kaliber som avfyrats. Systemet använder mynningsknallen, tryckvågen och GPS för att beräkna data. Systemet kan integreras med flera enheter och även slavas för kunna avge verkanseld från t.ex. takmonterad automatkanon. 

System finns för:

 • Fordon - PilarV
 • Soldat - PEARL
 • Baser - Pilar Ground
 • Helikopter - Pilar Helicopter

Metravibs olika system används av ett 30-tal olika länder världen över för att skapa säkrare arbetsmiljö och skydda människor i allt från FN-uppdrag i Mali till stora idrottsevenemang där en hotbild kan finnas. 

PilarW

Med en inmätningsnoggrannhet från 3 grader (PilarW) till 8 grader (PEARL) får soldater enskilt eller i grupp, specialpoliser, fordonskolonner eller baseringar av olika slag direkt kritisk omvärldsinformation. Presenterat på en ruggad laptop eller t.o.m. i smartphone kan beslut om lämplig åtgärd fattas. 


Enterprise

Enterprise Control Systems from England is one of the most respected companies in the world in the manufacturing and distribution of microwave systems for communication and data transfer from air to ground and vice versa. 

Recognised with the Queens Award for Excellence in 2007, ECS promise state of the art equipment for civil and military applications - and deliver!! SAI has delivered ECS equipment to Denmark, Estonia, Lithuania and Norway so far in both ground and airborne applications. 

CWDS - Skyquest

Curtiss Wright (formerly Skyquest) is a wellknown manufacturer of aircraft/ helicopter displays, radar converters and video records. They are also a key supplier to Agusta and Eurocopter and have sold systems to many defence organisations and police forces throughout Europe as to the rest of the world. 

SAIs most recent success is a large upgrade programme of the Norwegian Sea King in 2014. Previous to that projects include various helicopters from Heli One in Norway and special mission helicopters in Denmark. 

Security & Surveillance

SSSG was founded in 2014 as a seperate business unit with a distinct focus.

SSSG mission is to supply, support and integrate systems for demanding Air, Land and Sea operations.

To meet the demanding challenges the customers have SSSG has teamed with some of the leading manufacturers of security and surveillance systems in the world.

For more information about SSSG click here.