Försvarssystem

SAI represents international companies with outstanding products and systems for all kinds of demanding operations for Air, Land and Sea. SAI is working with companies from England, Germany, France and Switzerland.
RUAG Defence AG - Group

INNOVATIVA FÖRSVARSSYSTEM AV HÖG KLASS 

RUAG Defence AG från Schweiz har utsett SAI till exklusiv representant för Sverige. 

RUAG och SAI ser möjligheter att tillsammans marknadsföra specifika system till Försvarsmakten. 

Detta inkluderar bland annat: 

 • Nya vapensystem för fordon
 • Målsystem för militära skjutbanor/SIB
 • Simulering och träning för eldgivning, fordons- och soldatträning
 • Fordonssystem och uppgraderingar inkl. bepansring
 • Mobila skydd 

Leopard uppgradering

RUAG med en koncernomsättning på ca 2 miljarder Euro och 9000 anställda är erkända för hög kvalitet, brett systemkunnande och innovativa system för försvarsrelaterade applikationer som även kan vissa civila ändamål.

RUAG_Ammotec_Law_Enforcement-25_High res_11788 

RUAG Defence AG är fokuserat på 5 affärsområden: 

 • Integrerade Lösningar & Service
 • Fordon & Fordonssystem
 • C4ISTAR & Homeland ICT (kommunikation, kommendering och kontroll)
 • Simulering & Träning
 • Cybersäkerhet

RUAG Tank

RUAG är välkända i Sverige och har sedan länge annan verksamhet i Sverige i form av bl.a. RUAG SPACE. 

Dessutom har RUAG även vid ett flertal tillfällen etablerat specifika samarbete med t.ex. SAAB om olika produkter och system. 

Cobra 120mm

RUAG Cobra 120 mm 


Metravib

AKUSTISK SKOTT-DETEKTERING 

SAI och Metravib etablerar samarbetsavtal för Sverige. 

Metravib är den ledande tillverkaren i världen av akustiska skott-detektering och inmätningssystem för fordon, baser och vapen, system som samtidigt ger möjlighet att snabbt sätta soldater, polis eller allmänhet i säkerhet. 

Fördelar med Metravibs system: 

 • OTROLIGT SNABBT OCH MYCKET EFFEKTIVT
 • HÖG NOGGRANNHET MED GPS
 • ANGER RIKTNING, AVSTÅND OCH KALIBER INOM 1-3 SEKUNDER
 • SKYDD AV MÄNNISKOR, VIP, FORDON OCH BASER

Blixtsnabbt kan ett system från Metravib meddela varifrån ett fientligt skott kommer genom att ange elevation/azimuth och avstånd samt även vilken kaliber som avfyrats. Systemet använder mynningsknallen, tryckvågen och GPS för att beräkna data. Systemet kan integreras med flera enheter och även slavas för kunna avge verkanseld från t.ex. takmonterad automatkanon. 

PEARL

System finns för:

 • Fordon - PilarV
 • Soldat - PEARL
 • Baser - Pilar Ground
 • Helikopter - Pilar Helicopter

Metravibs olika system används av ett 30-tal olika länder världen över för att skapa säkrare arbetsmiljö och skydda människor i allt från FN-uppdrag i Mali till stora idrottsevenemang där en hotbild kan finnas. 

PilarW

Med en inmätningsnoggrannhet från 3 grader (PilarW) till 8 grader (PEARL) får soldater enskilt eller i grupp, specialpoliser, fordonskolonner eller baseringar av olika slag direkt kritisk omvärldsinformation. Presenterat på en ruggad laptop eller t.o.m. i smartphone kan beslut om lämplig åtgärd fattas. 


Sonardyne

Sonardyne International Ltd. från England har utsett SAI till regional representant för Skandinavien.

Sonardyne är en av världens främsta experter och leverantörer av undervattenssystem för detektion och övervakning, såväl inom civilt bruk som inom försvar av hamnar, anläggningar och farleder. 

PA200450

Sonardyne är annars mest erkända för sin sensor och sonarteknik som används på de flesta av världens havsbaserade oljefält för att konstant övervaka oljeutvinningen. Som exempel är Lundin Oil är en stor kund hos Sonardyne. 

pict5_option_b

SAI kommer att marknadsföra Sonardynes maritima  sonarsystem i Sverige, Danmark och Finland. 

Sentinel-3

sentinel-sonar-head-and-box