152

Systemleverantör sedan 1983!

152

SAI tillhandahåller avancerade kvalitetsprodukter inom smala marknadssegment som löser specifika krav i tuffa förhållanden. Kunder är företag samt organisationer inom civil och militär verksamhet.