Tidigare system och leverantörer

SAI har samarbetat med stora företag med unika produkter och system för operationer i skiftande miljöer.
Urval av tidigare partners

Nedan är en lista över tidigare, numera avslutade samarbeten:

RUAG Defence AG - Schweiz

SMAG Mobile Antenna Mast AG - Tyskland


Lockheed Martin Inc - USA

SIUS Ascor AG - Schweiz

FLIR Systems Inc - USA