Försvarssystem

SAI representerar företag med unika produkter och system för operationer i skiftande miljöer.
Metravib

AKUSTISK SKOTT-DETEKTERING 

SAI och Metravib etablerar samarbetsavtal för Sverige. 

Metravib är den ledande tillverkaren i världen av akustiska skott-detektering och inmätningssystem för fordon, baser och vapen, system som samtidigt ger möjlighet att snabbt sätta soldater, polis eller allmänhet i säkerhet. 

Fördelar med Metravibs system: 

  • OTROLIGT SNABBT OCH MYCKET EFFEKTIVT
  • HÖG NOGGRANNHET MED GPS
  • ANGER RIKTNING, AVSTÅND OCH KALIBER INOM 1-3 SEKUNDER
  • SKYDD AV MÄNNISKOR, VIP, FORDON OCH BASER

Blixtsnabbt kan ett system från Metravib meddela varifrån ett fientligt skott kommer genom att ange elevation/azimuth och avstånd samt även vilken kaliber som avfyrats. Systemet använder mynningsknallen, tryckvågen och GPS för att beräkna data. Systemet kan integreras med flera enheter och även slavas för kunna avge verkanseld från t.ex. takmonterad automatkanon. 

PEARL

System finns för:

  • Fordon - PilarV
  • Soldat - PEARL
  • Baser - Pilar Ground
  • Helikopter - Pilar Helicopter

Metravibs olika system används av ett 30-tal olika länder världen över för att skapa säkrare arbetsmiljö och skydda människor i allt från FN-uppdrag i Mali till stora idrottsevenemang där en hotbild kan finnas. 

PilarW

Med en inmätningsnoggrannhet från 3 grader (PilarW) till 8 grader (PEARL) får soldater enskilt eller i grupp, specialpoliser, fordonskolonner eller baseringar av olika slag direkt kritisk omvärldsinformation. Presenterat på en ruggad laptop eller t.o.m. i smartphone kan beslut om lämplig åtgärd fattas. 


Sonardyne

Sonardyne International Ltd. från England har utsett SAI till regional representant för Skandinavien.

Sonardyne är en av världens främsta experter och leverantörer av undervattenssystem för detektion och övervakning, såväl inom civilt bruk som inom försvar av hamnar, anläggningar och farleder. 

PA200450

Sonardyne är annars mest erkända för sin sensor och sonarteknik som används på de flesta av världens havsbaserade oljefält för att konstant övervaka oljeutvinningen. Som exempel är Lundin Oil är en stor kund hos Sonardyne. 

pict5_option_b

SAI kommer att marknadsföra Sonardynes maritima  sonarsystem i Sverige, Danmark och Finland. 

Sentinel-3

sentinel-sonar-head-and-box